جواب

جواب سلام را با علیک بده ،

       جواب تشکر را با تواضع،

              جواب کینه را با گذشت،

                 جواب بی مهری را با محبت،

                         جواب ترس را با جرأت،

                                جواب دروغ را با راستی،

                                        جواب دشمنی را با دوستی،

                                                جواب زشتی را به زیبایی،

                                                        جواب توهم را به روشنی،

                                                                جواب خشم را به صبوری،

                                                                         جواب سردی را به گرمی،

                                                                               جواب نامردی را با مردانگی،

                                                                                        جواب همدلی را با رازداری،

                                                                                                جواب پشتکار را با تشویق،

                                                                                                      جواب اعتماد را بی ریا،

                                                                                               جواب بی تفاوت را با التفات،

                                                                                       جواب یکرنگی را با اطمینان،

                                                                               جواب مسئولیت را با وجدان،

                                                                       جواب حسادت را با اغماض،

                                                              جواب خواهش را بی غرور،

                                                        جواب دورنگی را با خلوص،

                                                 جواب بی ادب را با سکوت،

                                         جواب نگاه مهربان را با لبخند،

                                  جواب لبخند را با خنده،

                           جواب دلمرده را با امید،

                   جواب منتظر را با نوید،

           جواب گناه را با بخشش،

 

پ.ن : هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار , مطمئن باش هر جوابی بدهی , یک روزی , یک جوری , یک جایی به تو باز می گردد.

/ 9 نظر / 17 بازدید
رز

سلام عزیز. خیلی قشنگ بود . منم اپم بیا

*منتظر*

+فرا رسیدن ماه محرم و شهادت اباعبدالله الحسین را پیشاپیش به شما دوستدار اهل بیت تسلیت عرض میکنم+

رز

فرا رسیدن ماه محرم رو بهت تسلیت میگم عزیز

بهار

سلام مرسی قربونت برم نگین جون بازم بهم سر بزن فعلا[ماچ]

Persian Friends

فکرکردن! از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده كه فرمود: يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت بهتر است. یا علی اصغر (ع)

یاسین

سلام نگین... خیلی خیلی زیبا بود..ممنون..[گل]

یاسین

زندگی زخم و تو مرحم من زندگی شوق گناه دل من زندگی لذت بوئیدنتو زندگی عطر وجود عاشقت زندگی حسن نگاه صادقت زندگی غم واسه نبودنت زندگی شوق واسه رسیدنت زندگی حرف دلت رو خوندن شایدم حسرت و تنها موندن زندگی شاید همش ساز و نواست زندگی هر چی که هست باید که ساخت

عسل

سلام گلم می بخشی واسه اینکه دیر بهت سر زدم آخه دسترسی به وب نداشتم نوشتت قشنگه[گل]

sara

ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ سارا گرافیکღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯