هیچ کس !!!

خاطرم گرفت

لحظه هایم پوسید

دیروز , امروز را فردایی سبز دیدم

و امروز فردا را سیاه تر و تلخ تر از امروز

آرزوها به باد رفت

باد دیوانه وار آنها را به درخت کوبید

برگ ها ریخت, شاخه ها ترک برداشت

ولی امید هنوز هست

هر برگ سبزی که افتاد خاکی شد

برای رویش دیگر

امید هنوز هست هر چند که سالهاست

گل به بوته و خنده روی لب خشکیده

و رویش از خاک گرفته شد

اما امید هنوز هست

هیچ کس نمی تواند رویاهایم را تحقیر کند هیچ کس !!! 

/ 9 نظر / 23 بازدید
Persian Friends

آنچه در مورد ازدواج به آن فکر می کنید. پیوندتان مبارک

هیچکس

تنها کسی که رویایت رو میتوناد نابود کند خودت هستی ! رویاهات را باور کن رفیق خوبم و به آنچه نوشته ای ایمان داشته باش

...

کجایی تو چرا نیستی پس ... مگه نگفتی امید هست ... مگه نیست ؟! مگه نگفتی هیچکس نمیتونه تحقیرت کنه ... پس باش ... بنویس ... حرف بزن ... بشکن این سکوت رو عزیزم دلم بد هواتو کرده نگین

عسل

سلام گلی نیستی خیلی کم کار شدی کجایییییییییییییییییییییییییی؟

سحاب

سلام دوست عزیز به روزم. دوست داشتی یه سر بزن خوشحال می شم.[گل]

آرامش

شبی از شبها تو مرا گفتی: شب باش من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود شبِ شب گشتم به امیدی که تو فانوس نظرگاه شب من باشی